KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

VÝBĚR POKLOPŮ

Správný výběr poklopu je předpokladem dlouhodobé životnosti a užití, zároveň spokojenosti zákazníka. Nejdůležitějšími kritérii výběru poklopů je účel použití, druh komunikace, její provozní a dopravní zatížení nebo také možnost zabudování.

Investor 1
Investor 2
Investor 3
Investor 4