KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

SLÉVÁRNY

MODERNÍ TECHNOLOGIE VE SLÉVÁRNÁCH

Slévárny u Nového Bydžova a ve Chvaleticích zajišťují naši výrobní samostatnost s ohledem na litinové výrobky.

Oba provozy disponují automatizovanými linkami, propracovanou mezioperační logistikou, moderní lakovnou a obráběcími centry. Vysoký stupeň automatizace našich závodů zaručuje flexibilnost výroby a kvalitu výrobků. Kvalita odlitků je také pravidelně kontrolována a výsledky archivovány.

Běžně testujeme:

  • měření rozměrů podle výkresové dokumentace
  • zkouška pevnosti v tahu
  • metalografie
  • chemické složení litiny

Tavba šedé i tvárné litiny probíhá ve dvou indukčních pecích se systémem MELT + HOLD. Formování probíhá do bentonitu na automatických formovacích linkách HWS s vysokou přesností. Díky použití hliníkových modelů zaručujeme časem neměnnou kvalitu odlitků.

Slévárna Chvaletice
3 000 výrobků denně
Maximální rozměry odlitků:
ø 1 150 mm/ 1 100 x 1 100 mm
výška 300 mm
Maximální hmotnost odlitku:
200 kg

Třída litiny:

ČSN EN-GJL 200, 250

ČSN EN-GJS 400, 500

Slévárna Nový Bydžov
Maximální rozměry odlitků:
ø 800 mm
výška 200 mm
Maximální hmotnost odlitku:
60 kg

Třída litiny:

ČSN EN-GJL 200, 250

ČSN EN-GJS 400, 500

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Cídírna a obrábění

Po otryskání v průběžném tryskači jsou odlitky cíděny ručně nebo roboticky. Při vysokých požadavcích na přesnost jsou k dispozici brousící robotická pracoviště a také CNC centra

Lakovna

Lakování práškovou barvou probíhá na automatické lince s robotickou aplikací v elektrostatickém prostředí. Povrch je nanášen ve dvou vrstvách. Po každé aplikaci projde odlitek pecí. Tato technologie zaručuje vysokou antikorozní odolnost při plně ekologickém provozu bez ředidel.

Aplikační centrum polyuretanu

Tlumící vložky na produktech KASI jsou dnes vyráběny především z polyuretanu, což je světovým trendem. Vysoká přilnavost k litinovému povrchu, mechanické a chemické odolnosti tohoto materiálu přináší dlouhou životnost na kanalizační litině. Toto řešení se používá nejen pro nové výrobky. Tlumící vložky z PUR aplikujeme také na stávající výrobky, kde zákazníkům nabízíme služby od návrhu až po robotickou aplikaci.