KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Poklopy pro malé revizní šachty
DN315 - třída ZATÍŽENÍ A15

ZAKRYTÍ ŠACHET V ZATRAVNĚNÝCH, POLNÍCH A PROVOZNÍCH PLOCHÁCH

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 315 třídy A15 pro zatravněné, polní a provozní plochy, které jsou zatěžovány chodci a cyklisty. Pro třídu platí zatížení do 1,5 t podle ČSN EN 124-2.