KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Systém enviromentálního managementu ISO 14001

Ekologické provozy jsou našim cílem

Naší dlouhodobou strategií jsou ekologické provozy, procesy výroby a tím i samotný výrobek. Investujeme do automatizace výroby a nových technologií sléváren, betonárky i strojírenské výroby s primárním cílem ekologického provozu výroby. Základem našich výrobků jsou přírodní materiály – beton a litina, což jsou materiály 100% recyklovatelné. Pro výrobu litiny používáme hlavně druhotnou surovinu – železný šrot. Odebíráme 97 % energie z obnovitelných zdrojů. Investujeme do dopravních prostředků příznivých pro životní prostředí, jak hybridních a elektrických automobilů, ale také elektrických nebo CNG vozíků a manipulační techniky.

Ve společnosti KASI, spol. s r.o. je v současné době zaváděn Systém enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016.

Investujeme do automatizace výroby a nových technologií

Přesunout se na začátek