KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Podobrubníkové mostní odvodňování

SNADNO POUŽITELNÉ A ODOLNÉ

Podobrubníkové mostní odvodňovače jsou určeny k zabudování do vozovky, zpravidla do odvodňovacího proužku pod obrubou římsy nebo chodníku. Povrchová voda do nich vtéká svisle a z hydraulického hlediska jsou nejúčinnější.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přesunout se na začátek