KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

BETONÁRNA

VLASTNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY BETONOVÝCH PRVKŮ

V betonárně v Přelouči se vyrábí betonové prvky uličních vpustí a vyrovnávací prstence, zároveň také prvky, které jsou vyrobeny z kombinace litiny a betonu. Jedná se o betono-litinové rámy, víka či větší roznášecí desky. Výroba probíhá na automatických strojích a linkách vlastní konstrukce. Většina strojů má technologii vibrolisování pro zajištění vysoké kvality betonových prvků.

V roce 2022 bude spuštěna výroba velkoformátových prvků z litého betonu. Zákazníkům tak nabídneme projektová řešení včetně prefabrikování rámů poklopů do těchto desek. Kompletní projekt bude zahrnovat 3D návrhy, statické výpočty, výrobu výztuží na míru a samotnou výrobu.

Betonárna

Rozměry výrobků vibrolis:
max ø 1 400 mm
Rozměry výrobků litý beton:
max 3×6 m