KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

EKOLOGIE

EKOLOGICKÉ PROVOZY JSOU NAŠIM CÍLEM

Naší dlouhodobou strategií jsou ekologické provozy, procesy výroby a tím i samotný výrobek. Investujeme do automatizace výroby a nových technologií sléváren, betonárky i strojírenské výroby s primárním cílem ekologického provozu výroby. Základem našich výrobků jsou přírodní materiály – beton a litina, což jsou materiály 100% recyklovatelné. Pro výrobu litiny používáme hlavně druhotnou surovinu – železný šrot. Odebíráme 97 % energie z obnovitelných zdrojů. Investujeme do dopravních prostředků příznivých pro životní prostředí, jak hybridních a elektrických automobilů, ale také elektrických nebo CNG vozíků a manipulační techniky.