KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN 600

KVALITNÍ ŠACHTOVÉ POKLOPY PRO VŠECHNY DRUHY POUŽITÍ

Šachtové poklopy se světlým rozměrem 600 mm nabízíme v pantovém i standartním provedení. Jsou vhodné pro komunikace tříd zatížení od A15 po F900. Nabídka poklopů zohledňuje místo instalace i dopravní zatížení. Klade důraz na stabilitu, bezpečnost a bezhlučnost provozu a potřeby kontrol a inspekcí. Poklopy vyrábíme ze šedé a tvárné litiny, i v kombinaci litiny s betonem.

A15

ZAKRYTÍ ŠACHET V ZATRAVNĚNÝCH, POLNÍCH A PROVOZNÍCH PLOCHÁCH

B125

ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL

C250

ZAKRYTÍ ŠACHET NA KRAJNICÍCH ZASAHUJÍCÍCH DO KOMUNIKACÍ MAX 0,5 METRU

D400
lehká dopravní zátěž

ZAKRYTÍ ŠACHET V MÍSTNÍCH A VEDLEJŠÍCH KOMUNIKACÍCH

D400
těžká dopravní zátěž

ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH S VYSOKOU DOPRAVNÍ ZATĚŽÍ

D400
extrémní dopravní zátěž

ZAKRYTÍ ŠACHET V SILNICÍCH 1. TŘÍD, DÁLNICÍCH A EXTRÉMNÍ ZATĚŽI

E600

ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH S EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍM A SKLADOVÝCH PLOCHÁCH

F900

ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH S EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍM A LETIŠTNÍCH PLOCHÁCH

Vodotěsné, plynotěsné poklopy

PRO ZAKRYTÍ ŠACHET S POŽADAVKEM NA VODOTĚSNOST NEBO PLYNOTĚSNOST