KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN600
třída A15

ZAKRYTÍ ŠACHET V ZATRAVNĚNÝCH, POLNÍCH A PROVOZNÍCH PLOCHÁCH

Šachtové kanalizační poklopy třídy A15 pro zatravněné, polní a obdobné plochy, které jsou zatěžovány maximálně chodci a cyklisty. Pro třídu platí zatížení do 1,5 t podle ČSN EN 124-2.