KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

BETONOVÉ PRVKY PRO ZAKONČENÍ ŠACHET

Vyrovnávací prstence odpovídají normě EN 1917, slouží k podložení poklopu a jeho vyrovnání do nivelety vozovky. Osazují se na zakončení šachty, a to vždy do maltového lože o minimální pevnosti 40 MPa.
Vyrovnávací prstence se vyrábí ve několika provedeních lišících se zámkem a výškou. Typ vyrovnávacího prstence se volí dle použité šachty nebo jímky.

Výhody řešení:

  • jednoduchá montáž
  • pro všechny typy rámů
  • odolnost XF4
  • pevnost >40MPa

BAR

Betonový prstenec bez zámku

BAR-V

Betonový prstenec se zámkem

Ostatní

PŘECHODOVÉ DÍLY A ADAPTÉRY