KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

MOSTNÍ ODVODNĚNÍ

MOSTNÍ ODVODŇOVAČE

PRO MOSTNÍ ODVODNĚNÍ

Výrobky KASI pro mostní odvodnění pozemních komunikací spolehlivě odvádí srážkovou vodu z povrchu mostů i vodu prosáklou vozovkovými vrstvami na povrch izolace. Touto svojí funkcí zajišťují především bezpečný dopravní provoz na mostech i ochranu jejich konstrukčních částí před škodami působenými vodou.

Obrubníkové mostní odvodnění

Podobrubníkové mostní odvodnění

Odvodňovací
trubičky

Přesunout se na začátek