KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

MOSTNÍ ODVODNĚNÍ

MOSTNÍ ODVODŇOVAČE

PRO MOSTNÍ ODVODNĚNÍ

Mostní odvodňovače KASI (mostní vpusti) jsou odtoková zařízení pro odvod vody z povrchu mostních objektů pozemních komunikací (mosty, lávky, parkovací domy apod.). Naše konstrukční řešení a vlastní výroba vpustí zaručuje jejich snadnou instalaci s vysokou provozní spolehlivostí vč. dobré dostupnosti a možností širokého využití. Vyrábíme i odvodňovací trubky odvádějící vodu prosáklou vozovkou z povrchu izolace mostovky.

Mostní podobrubníková vpusť

Přesunout se na začátek