KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

VTOKOVÉ MŘÍŽE VPUSTÍ

OPTIMÁLNÍ PEVNOST, POTŘEBNÁ STABILITA, JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Šachtové poklopy se světlým rozměrem 600 mm nabízíme v pantovém i nepantovém provedení. Jsou vhodné pro komunikace tříd zatížení od A15 po F900. Nabídka poklopů zohledňuje místo instalace i dopravní zatížení. Klade důraz na stabilitu, bezpečnost a bezhlučnost provozu a potřeby kontrol a inspekcí. Poklopy vyrábíme z litiny a v kombinaci litina s betonem.

VTOKOVÉ MŘÍŽE S PANTEM NEBO BEZ PANTU

Vtokové mříže KASI jsou vyráběny dle EN 124. Jsou určeny pro uliční, dvorní, horské a zděné vpusti. Naše konstrukční řešení zajišťuje vysokou hltnost mříží při zachování odolnosti proti dopravní zátěži, chemickým látkám a UV záření. V sortimentu najdete i speciální řešení jako úzkoštěrbinové či vícesměrové mříže.

VTOKOVÉ MŘÍŽE 500x500

Čtvercové vtokové mříže uličních vpustí třídy C250, D400 a E600

VTOKOVÉ MŘÍŽE 300x500

Obdélníkové vtokové mříže uličních vpustí třídy C250 a D400

VTOKOVÉ MŘÍŽE 300x300

Čtvercové vtokové mříže dvorních vpustí třídy A15 a B125

VTOKOVÉ MŘÍŽE 600x600

Čtvercové vtokové mříže speciálních vpustí třídy D400-E600

VTOKOVÉ MŘÍŽE 600x1200​

Obdélníkové vtokové mříže horských vpustí třídy A15 a C250

Obrubníková vpusť
Mříž pro horskou vpusť
Dálniční mříž