KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBKY DOPLŇUJÍCÍ SYSTÉMY, NÁHRADNÍ DÍLY, NEBO POMOCNÉ MONTÁŽNÍ A MANIPULAČNÍ

Prvky které, doplňují systémy jako lapače či koše nečistot. Opravné tlumící vložky. Výplně mezi betonové prvky. Pomocné výrobky pro správné použití našich výrobků, či manipulační prvky.

Výhody :

  • jednoduchost a přesnost montáže
  • oprava zboží
  • doplnění systémů


Přípravky pro zabudování

pomůcky pro lepší montáž


Manipulační
pomůcky

pomůcky pro lepší manipulaci s výrobky


Kalové koše
pro uliční vpusti

kalové koše uličních a dvorních vpustí


Lapače nečistot
pro poklopy

lapače nečistot pro kruhové mříže


Tlumící vložky
a těsnění

náhradní díly pro poklopy


montážní pěna

montážní pěna


šachtové
těsnění

gumové těsnění DN1000