KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN 800 a DN 1000
třída D400

ZAKRYTÍ ŠACHET V LEHCE I SILNĚ ZATÍŽENÝCH KOMUNIKACÍ

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 800 třídy zatížení D400 pro zakrytí šachet v komunikacích s těžkým a extrémní dopravní zátěží, pro komunikace zatěžované nákladní dopravou s provozem nad 500 nákladními vozidly denně, respektive pro silnice I. tříd, křižovatky, přejezdové pruhy dálnic. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení D400.

Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.26
Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.38