KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

DOTACE

Vybudování vývojového centra pro vývoj poklopů a vtokových mříží KASI, spol. s r. o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014517

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Potenciál – Výzva III

Předmětem projektu je zvýšení kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit žadatele formou nákupu moderních výzkumně vývojových zařízení.

Stěžejní aktivita projektu je směřována do rozvoje centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.