KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Poklopy pro malé revizní šachty

ZAKRYTÍ MALÝCH DOMOVNÍCH REVIZNÍCH NEBO LOMOVÝCH ŠACHET DN300 a DN400.


DN315 - třída zatížení A15

ZAKRYTÍ ŠACHET V ZATRAVNĚNÝCH, POLNÍCH A PROVOZNÍCH PLOCHÁCH


DN315 - třída zatížení B125

ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL


DN315 - třída zatížení D400

ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH S LEHKOU I TĚŽKOU DOPRAVOU