KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN600
třída D400 - EXTRÉMNÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ

ZAKRYTÍ ŠACHET S EXTRÉMNÍM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM A VELMI ČASTÝM PŘEJEZDEM NÁKLADNÍCH AUT

Kruhové šachtové kanalizační DN 600 třídy D400 pro zakrytí šachet v komunikacích s extrémní dopravní zátěží, pro komunikace zatěžované nákladní dopravou s provozem nad 500 nákladními vozidly denně, respektive pro silnice I. tříd, křižovatky, přejezdové pruhy dálnic. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení D400.
Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.26
Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.38