KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Poklopy pro malé revizní šachty
DN 315 - třída zatížení D400

ZAKRYTÍ ŠACHET V LEHCE I SILNĚ ZATÍŽENÝCH KOMUNIKACÍ

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN315 třídy D400 pro zakrytí revizních domovních šachet kanalizací v komunikacích a vjezdech s dopravou nákladních vozidel.