KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

DÍLY ULIČNÍCH VPUSTÍ

Vyrábíme široký sortiment prvků uličních vpustí pro velkou variabilitu konečné sestavy.
Uliční vpusti jsou vyráběny z betonu s pevností C35/45 a chemickou odolností XF4. Prvky uličních vpustí odpovídají normě DIN 4052.

PRSTENCE ULIČNÍCH VPUSTÍ

Betonové prstence pod vtokové mříže

Horní díly
uličních vpustí

Skruže horní DN 450 a přechodový díl

Středové díly
uličních vpustí

Skruže středové DN 450 s odtokem, bez odtoku a sifony

Spodní díly
uličních vpustí

spodní díly s odtokem a bez

Kalové koše
uličních vpustí

ZÁCHYT NEČISTOT