KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Největší český výrobce
kanalizační litiny

Jsme jedním z nejmodernějších evropských výrobců kanalizační litiny, disponujeme vlastním vývojem, slévárnami, betonárnou a strojírenskou výrobou.

Produktové novinky

MOSTNÍ PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ

Otevíratelná mříž s velkou vtokovou plochou a rozměrem rámu 300×500 mm

OBRUBNÍKOVÁ
VPUSŤ

Vtoková mříž 530 x 500 mm s nerozebíratelným spojením mříže s rámem

VODOTĚSNÉ
PRAVOÚHLÉ
POKLOPY

Pro zakrytí šachet s požadavkem na vodotěsnost

Kvalita výrobků je naším trvalým cílem

Díky dlouholetým zkušenostem ve vývoji našich výrobků a inovacím do technologií přinášíme našim zákazníkům kvalitní výrobky,
ale také vedení vývoje a konstrukce vlastních projektů. 

český
výrobce
Vlastní slévárny
a betonárna
důraz na inovace
technologií
vývoj a testování
produktů
strojírenská
výroba
zákaznická
řešení

AKTUALITY

Inovace, vývoj
a technologie

Být lídrem v inovacích a vývoji technologií nám zaručuje dlouhodobou kvalitu a správnou funkčnost výrobků. Zaměřujeme se nejen na výrobní kvalitu, technologii a automatizaci výroby, ale také na zákaznickou podporu. Pro své klienty řešíme správnou volbu výrobku, zákaznická řešení, zabudování i konzultace v oblasti údržby. Díky tomuto osvědčenému přístupu upevňujeme svou pozici v evropské špičce v tomto poměrně specifickém segmentu.