KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN600
třída B125

ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN600 třídy B125 pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v chodnících, pěších zónách, kde může dojít k občasnému najetí automobilu, zároveň i parkovištích pro osobní automobily.