KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Poklopy pro malé revizní šachTy
DN315 - třída ZATÍŽENÍ B125

ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN315 třídy B125 pro zakrytí revizních domovních šachet kanalizací v chodnících, pěších zónách, kde může dojít k občasnému najetí automobilu, zároveň i parkovištích pro osobní automobily.