KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN 800 a DN 1000

KVALITNÍ POKLOPY S VELKÝM VSTUPEM PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Kruhové šachtové poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet DN 800, DN 1000 nebo pro bezpečný vstup do mělkých šachet. 

D400

ZAKRYTÍ ŠACHET  VE VŠECH TYPECH KOMUNIKACÍ

Vodotěsné, plynotěsné poklopy

PRO ZAKRYTÍ ŠACHET S POŽADAVKEM VODOTĚSNOSTI A PLYNOTĚSNOSTI

B125

ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL