KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Odvodňovací trubičky

SNADNO POUŽITELNÉ A ODOLNÉ

Obrubníkové mostní odvodňovače jsou určeny k zabudování do obruby římsy nebo chodníku. Povrchová voda do nich vtéká bočním vtokovým otvorem a přístup do odvodňovače je shora víkem.

Přesunout se na začátek