KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN 800 a DN 1000
VODOTĚSNÉ

ZAKRYTÍ ŠACHET DN 800 S POŽADAVKEM NA VODOTĚSNOST a plynotĚSNOST

Kruhové šachtové poklopy jsou vhodné pro zakrytí šachet s požadavkem na vodotěsnost v průměrech DN 800. Poklopy jsou certifikovány a testovány v třídách zatížení D400 – E600.