KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

Šachtové poklopy DN 800

KVALITNÍ POKLOPY S VELKÝM VSTUPEM PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Kruhové šachtové poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet DN 800 nebo pro bezpečný vstup do mělkých šachet. Jsou vhodné do komunikací s vysokou dopravní zátěží, pro komunikace zatěžované nákladní dopravou, pro silnice I. tříd, křižovatky, přejezdové pruhy dálnic. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení D400.

D400

ZAKRYTÍ ŠACHET  VE VŠECH TYPECH KOMUNIKACÍ

Vodotěsné, plynotěsné poklopy

PRO ZAKRYTÍ ŠACHET S POŽADAVKEM VODOTĚSNOSTI A PLYNOTĚSNOSTI