RUČNĚ PO FINIŠERU

Nejlepší typ rámu, není spojen se šachtou, využití při těžké dopravní zátěži.

Produkt na výměnu

1. Označení výřezu

 • Velikost dle rovinatosti komunikace
 • Lépe kruhový výřez ideálně 300mm od okraje rámu

2. Řez komunikace

 • Vrchní část kolmá alespoň 60 mm
 • Nejlépe frézou s kolmou stěnou celým výřezem

3. Vybourání okolí stávajícího rámu

 • Poklop ponechat na místě co nejdéle
 • Důležité je nepoškodit ostatní povrchy

4. Odstranění poklopu

 • Ochránit šachtu před napadáním vybouraného materiálu
 • Nepoškodit vrchní část šachty

5. Vyčistění otvoru

 • Odstranit všechny volné části
 • Vymést nečistoty

6. Výpočet skladby

 • Vždy lepší menší počet vyrovnávacích prstenců
 • Počítat na každý spoj 10–20 mm vysokopevnostního materiálu

7. Maltové lože

 • Vždy materiál určený pro osazení poklop s odolností proti chemickým látkám
 • Je možnost osadit i na zálivky s použitím bednění

8. Osazení prstenců

 • Betonové prstence navlhčete
 • Spojná plocha musí být podepřena celá

9. Zálivková hmota

 • Vždy s vysokou pevností a odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám
 • Pokud použiji bednění, lze zálivkou spojit i prstence

10. Penetrace

 • Komplet celou plochu pod asfalt
 • Rychlejší je použít rozprašovač

11. Osazení bednění

 • Bednění se uchytí do nosiče
 • Do připraveného otvoru se umístí bednění na nosiči, který zajistí správnou výšku a směrovost

12. Základní asfaltová vrstva

 • Nutný teplý asfaltobeton
 • Čistit povrch poklopu

13. Zhutnit

 • Velmi dobře utáhnout podklad, tak aby bednění drželo i bez nosiče
 • Použít kladivo s plochým nástavcem

14. Odstranit nosič

 • Pokud je základní vrstva utažena, odstraní se nosič a bednění už drží výšku samo
 • Otevře se přístup po celé ploše

15. Asfaltový tavitelný pásek

 • Důkladné ošetření nových spár
 • Jak spoj komunikace a nového asfaltu, tak rámu s novým povrchem

16. Vrchní vrstva

 • Pokud situace dovolí, tak použít materiály pro vrchní vrstvy silnic
 • Opět čistit okolí a poklop

17. Hutnění

 • Do roviny s okolní komunikací
 • Desku mazat proti nalepení asfaltu

18. Odstranit bednění

 • Spojit opět nosič s bedněním
 • Z velmi dobře zhutněného povrchu vysunout bednění

19. Otvor

 • Připravit poklop, penetrace, pozor nesmí být zmrzlý
 • Očistit otvor

20. Osazení kompletu

 • Vložit samonivelační rám přesně do připraveného otvoru
 • Při potřebě lehce přidupnout

21. Zatlačit rám

 • Samonivelační rám je nutné do teplé balené zatlačit
 • Použít těžkou desku nebo vibrace válce

Výsledná práce

 • Provést kontrolu roviny
 • Odstranit zbytky nečistot