RUČNĚ PO FINIŠERU

Využití při nízkých výškách skladby šachty nebo lehké dopravní zátěži

Produkt na výměnu

1. Označení výřezu

 • Velikost dle rovinatosti komunikace
 • Lépe kruhový výřez ideálně 300mm od okraje rámu

2. Řez komunikace

 • Vrchní část kolmá alespoň 60 mm
 • Nejlépe frézou s kolmou stěnou celým výřezem

3. Vybourání okolí stávajícího rámu

 • Poklop ponechat na místě co nejdéle
 • Důležité je nepoškodit ostatní povrchy

4. Odstranění poklopu

 • Ochránit šachtu před napadáním vybouraného materiálu
 • Nepoškodit vrchní část šachty

5. Vyčistění otvoru

 • Odstranit všechny volné části
 • Vymést nečistoty

6. Výpočet skladby

 • Vždy lepší menší počet vyrovnávacích prstenců
 • Počítat na každý spoj 10–20 mm vysokopevnostního materiálu

7. Maltové lože

 • Vždy materiál určený pro osazení poklop s odolností proti chemickým látkám
 • Je možnost osadit i na zálivky s použitím bednění

8. Osazení prstenců

 • Betonové prstence navlhčete
 • Spojná plocha musí být podepřena celá

9. Zálivková hmota

 • Vždy s vysokou pevností a odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám
 • Pokud použiji bednění, lze zálivkou spojit i prstence

10. Výškové osazení poklopu

 • Podle latě do naprosté roviny a dosedací plochu stejně jako prstence
 • U pantových poklopů pozor na směrovost poklopu

11. Zálivková hmota

 • Opět zálivková hmota s vysokou pevností a odolností vůči chemickým rozmrazovacím látkám
 • Rychle tuhnoucí hmota je po velmi krátké době připravena k dalšímu postupu

12. Bednění a zálivka

 • Po vytvrdnutí odstraním nafukovací bednění
 • Očistit ostré hrany uvnitř vstupu po netěsnostech

13. Odstranění bednění

 • Velmi dobře utáhnout podklad, tak aby bednění drželo i bez nosiče
 • Použít kladivo s plochým nástavcem

14. Penetrace

 • Komplet celou plochu pod asfalt
 • Rychlejší je použít rozprašovač

15. Základní asfaltová vrstva

 • Lépe teplý asfaltobeton s větším kamenivem
 • Čistit povrch poklopu

16. Zhutnit

 • Velmi dobře utáhnout podklad
 • Použít kladivo s plochým nástavcem

17. Asfaltový tavitelný pásek

 • Důkladné ošetření nových spár
 • Jak spoj komunikace a nového asfaltu, tak rámu s novým povrchem

18. Vrchní vrstva

 • Pokud situace dovolí, tak použít materiály pro vrchní vrstvy silnic
 • Opět čistit okolí a poklop

19. Hutnění

 • Do roviny s okolní komunikací
 • Desku mazat proti nalepení asfaltu

Výsledná práce

 • Provést kontrolu roviny
 • Odstranit zbytky nečistot