VYTAŽENÍ RÁMU

Využití – nejběžněji používaný rám, dobrý poměr kvality a ceny, vhodný i pro těžkou dopravní zátěž.

1. Označení místa poklopu

 • Práce s osazením poklopu začínají až po dokončení komunikace
 • Střed provizorního poklopu, desky pod asfaltem se vyhledá podle souřadnic a označí se výřez.

2. Vybourání

 • Odkryje se část poklopu, tak aby šlo vyndat víko
 • Víko se očistí

3. Příprava pro vytažení

 • Vyndá se víko
 • Očistí se rám a zkontroluje spára mezi rámem a šachtou

4. Osazení stroje

 • Hydraulický stroj s pevnou hranou na vytažení rámů

 • Vycentruje se přesně nad otvor

5. Práce stroje

 • Čtyři trny zajedou pod rám a vytáhnou do výšky hrany, tak aby poklop byl v ideální rovině s komunikací
 • Odstraní se vytažený asfalt

6. Spára

 • Klínkem se provede okamžitá výšková fixace

 • Vzniklá spára se očistí

7. Bednění

 • Rám se zafixuje do roviny
 • Vloží se nafukovací bednění s nálevkami

8. Zálivková hmota

 • Zálivková hmota s vysokou pevností a odolností vůči chemickým rozmrazovacím látkám
 • Rychle tuhnoucí hmota je po velmi krátké době připravena k dalšímu postupu

9. Kompletace

 • Osadí se zpět očistěné víko
 • Po ošetření spáry je výsledkem poklop v ideální rovině s komunikací