KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

VTOKOVÉ MŘÍŽE ULIČNÍCH VPUSTÍ 300X500 D400

OPTIMÁLNÍ PEVNOST, POTŘEBNÁ STABILITA, JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Šachtové poklopy se světlým rozměrem 600 mm nabízíme v pantovém i nepantovém provedení. Jsou vhodné pro komunikace tříd zatížení od A15 po F900. Nabídka poklopů zohledňuje místo instalace i dopravní zatížení. Klade důraz na stabilitu, bezpečnost a bezhlučnost provozu a potřeby kontrol a inspekcí. Poklopy vyrábíme z litiny a v kombinaci litina s betonem.

300x500
D400 ROVNÁ

Obdélníkové vtokové mříže uličních vpustí třídy D400 pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v běžně pojížděných komunikacích dle normy ČSN124-2.

300x500
D400 KONKÁVNÍ

Obdélníkové vtokové mříže uličních vpustí třídy D400 pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v běžně pojížděných komunikacích dle normy ČSN124-2.

300x500
D400
ÚZKOŠTĚRBNINOVÁ

Obdélníkové vtokové mříže uličních vpustí třídy D400 pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v běžně pojížděných komunikacích dle normy ČSN124-2.