KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

NOVINKA – Vtoková mříž pro horskou vpusť 

Uvedli jsme na trh mříž vtokovou mříž pro horskou vpusť KM56. Mříž je litinová, rozměru 600×1200 mm v betono-litinovém rámu výšky 120 mm. Je vhodná pro třídu zatížení C250. Mříž je zajištěna pružinami a obsahuje tlumící vložku PUR.