KASI / PRODUKTY / Vyrovnávací prstence

Vyrovnávací prstence

Vyrovnávací prstence odpovídají normě EN 1917, slouží k podložení poklopu a jeho vyrovnání na niveletu vozovky. Pokládají se na nosnou konstrukci (přechodový díl, zákrytovou desku) vždy do maltového lože o minimální pevnosti 40 MPa.
Vyrovnávací prstence se vyrábí ve třech provedeních lišících se tvarem a rozměry dosedacích ploch. Typ vyrovnávacího prstence se volí dle použitých prvků pod nimi.

Vyrovnávací prstence BAR, BARZS

Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-2 Šachty pro studnové a drenážní sestavy.

Tvar prstence nezamezuje v posuvu mezi vyrovnávacími prstenci, poklopem či nosnou konstrukcí.

Vyrovnávací prstence BAR-V, BAR-VS

Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-1 Šachty pro odpadové kanalizace.

Osazení na prstenci zamezuje posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí.

Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha

Používá se pro osazení na šachty s tloušťkou stěny do 90 mm a 100 mm, kde je požadováno zamezení posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí.

Ostatní výrobky

Další prvky jako jsou přechodové prstence a protikusy pro samonivelační rámy.