KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

RUČNĚ PO FINIŠERU

Využití při poškozeném vrchu šachty nebo extrémní dopravní zátěži

Produkt na výměnu

1. Označení výřezu

 • Velikost dle rovinatosti komunikace
 • Lépe kruhový výřez ideálně 300mm od okraje rámu

2. Řez komunikace

 • Vrchní část kolmá alespoň 60 mm
 • Nejlépe frézou s kolmou stěnou celým výřezem

3. Vybourání okolí stávajícího rámu

 • Poklop ponechat na místě co nejdéle
 • Důležité je nepoškodit ostatní povrchy

4. Odstranění poklopu

 • Ochránit šachtu před napadáním vybouraného materiálu
 • Nepoškodit vrchní část šachty

5. Vyčistění otvoru

 • Odstranit všechny volné části
 • Vymést nečistoty

6. Výpočet skladby

 • Vždy lepší menší počet vyrovnávacích prstenců
 • Počítat na každý spoj 10–20 mm vysokopevnostního materiálu

7. Maltové lože

 • Vždy materiál určený pro osazení poklop s odolností proti chemickým látkám
 • Je možnost osadit i na zálivky s použitím bednění

8. Osazení prstenců

 • Betonové prstence navlhčete
 • Spojná plocha musí být podepřena celá

9. Zálivková hmota

 • Vždy s vysokou pevností a odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám
 • Pokud použiji bednění, lze zálivkou spojit i prstence

10. Výškové osazení poklopu

 • Podle latě do naprosté roviny a dosedací plochu stejně jako prstence
 • U pantových poklopů pozor na směrovost poklopu

11. Zálivková hmota

 • Opět zálivková hmota s vysokou pevností a odolností vůči chemickým rozmrazovacím látkám
 • Rychle tuhnoucí hmota je po velmi krátké době připravena k dalšímu postupu

12. Bednění a zálivka

 • Pro tento typ rámu není nutné bednění
 • Velká úspora zálivkových hmot

13. Penetrace

 • Komplet celou plochu pod asfalt
 • Rychlejší je použít rozprašovač

14. Základní a vrchní asfaltová vrstva, tavící pásek

 • U tohoto typu rámu je možné tyto tři kroky učinit v jednou taktu
 • Čistit povrch poklopu

15. Hutnění

 • Do roviny s okolní komunikací
 • Desku mazat proti nalepení asfaltu

Výsledná práce

 • Provést kontrolu roviny
 • Odstranit zbytky nečistot