KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

RUČNĚ PŘED FINIŠEREM

Využití – nejběžněji používaný rám, dobrý poměr kvality a ceny, vhodný i pro těžkou dopravní zátěž.

Komunikace před pokládkou obrusné vrstvy

1. Příprava šachty

 • Odstraní se základní vrstvy nad provizorním poklopem.

  Vyjme se provizorní poklop a očistí se vršek šachty.

2. Skladba nad šachtou.

 • Vypočte se výška skladby a na spáru 10-20 mm se osadí vyrovnávací prstence, ty vždy navlhčete.

  Rám poklopu se umístí na vyrovnávací prstence do budoucí nivelety vozovky.

3. Fixace a bednění systému.

 • Celá skladba se zajistí proti pohybu stavítkem pro uchycení poklopu.

  Do skladby se nafoukne bednění do šachty.

4. Zálivková hmota.

 • Vždy s vysokou pevností a odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám.

  Pokud použiji bednění, lze zálivkou spojit i prstence.

5. Kompletace a ošetření povrchu.

 • Do osazeného rámu osadím víko a pokud je nutné zajistím čepem.

  Povrch poklopu ošetřím minerálním olejem pro snadnější očistění asfaltu.

6. Pokládka vrchní vrstvy.

 • Již uzavřený poklop přejede finišer s asfaltobetonem.

  Očistit poklop od nežádoucích materiálů.

7. Hutnění.

 • Válce hutní obrusnou vrstvu komunikace včetně okolí poklopu.

  Vždy řádně čistit povrch poklopu.

8.Odstranění asfaltu ze spár a otvorů.

 • Před vychladnutím asfaltu je nutné veškeré nečistoty z povrchu odstranit.

  Víko zkušebně vysunout a vrátit zpět.