KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

FRÉZOVÁNÍ PO FINIŠERU

Využití – nejběžněji používaný rám, dobrý poměr kvality a ceny, vhodný i pro těžkou dopravní zátěž.

1. Označení místa poklopu

 • Práce s osazením poklopu začínají až po dokončení komunikace
 • Střed provizorního poklopu, desky pod asfaltem se vyhledá podle souřadnic a označí se výřez.

2. Fréza

 • Sesadí se komplet
 • Nasadí se na střed otvoru

3. Vrtání

 • Kontrola přesnosti
 • Celý otvor se vyfrézuje

4. Čistění

 • Odmést drť
 • Vyčistit spáru

5. Odstraní se blok asfaltobetonu

 • Nasadit svěrací lištu
 • Strojně vytáhnout vyfrézovaný díl

6. Vyčistění otvoru

 • Vyndá se provizorní poklop IIAZAK
 • Vyčistí se horní díl šachty

7. Osazení poklopu

 • Provede se skladba vyrovnávacích prstenců a rámu poklopu
 • Nafoukne se vnitřní bednění

8. Zálivková hmota

 • Zálivková hmota s vysokou pevností a odolností vůči chemickým rozmrazovacím látkám
 • Rychle tuhnoucí hmota je po velmi krátké době připravena k dalšímu postupu

9. Dokončení prací

 • Penetrace, doplnit zbylou spáru zálivkovou hmotou
 • Kompletace poklopu