KASI / PRODUKTY / Vodárenské poklopy

Vodárenské poklopy

Nová řada výrobků – samonivelačních vodárenských poklopů

navazuje na stávající sortiment firmy KASI a doplňuje ho o výrobky určené pro vodovodní sítě. Při vývoji a konstrukci uličních poklopů firma KASI využila svých bohatých zkušeností s konstrukcí a výrobou kanalizační litiny a jejího osazování do komunikací. Samonivelační poklopy jsou určeny pro použití ve zpevněných plochách (silnice, parkovací a skladovací plochy, chodníky atd.).

Materiál - Poklopy jsou vyrobeny z tvárné litiny, spojovací čep je z nerezové oceli.

Tlumící vložka - Mezi víkem a rámem je tlumící vložka z EPDM odolná proti solím a rozmrazovacím látkám standardně používaným při   údržbě komunikací a náhodnému znečištění ropnými látkami. Konstrukce vložky zajišťuje bezhlučný provoz, brání samovolnému otevření poklopu při průjezdu vozidel a chrání před poškozením spojovací čep poklopu.

Zabezpečení víka proti uvolnění a krádeži - Víko poklopu je s rámem spojeno nerezovým čepem na principu pantu, který brání zcizení víka. Uložení čepu ve víku je s velkou vůlí, která brání poškození čepu při přejezdu vozidel a případné uvolnění víka. Při osazení poklopu do vozovky ve směru šipek na rámu poklopu brání spojení pomocí čepu samovolnému otevírání poklopu při průjezdu vozidel.

Otvírání poklopu - Konstrukční řešení otvírání poklopu zajišťuje snadnou manipulaci i při velkém znečištění, případně zamrznutí poklopu.

Samonivelační schopnost poklopu - Konstrukce poklopů umožňuje velké rozpětí stavební výšky a rám poklopu s víkem je uložen ve vrchní vrstvě zpevněné plochy, se kterou se „pohybuje“. Tím je zabráněno propadání komunikace v okolí poklopu a výtlukům.

Kompatibilita se zemními soupravami - Poklopy šoupátkové (KVS) a přípojkové (KVP) lze použít v kombinaci se zemními soupravami všech výrobců a dodavatelů na českém trhu. Výjimky jsou uvedenyu jednotlivých  typů poklopů. Po osazení spodním dílem poklopu je zemní souprava částečně chráněna před mechanickým poškozením během zemních prací.

Loga a znaky - Víka poklopů lze na objednávku osadit logem nebo znakem dle požadavku odběratele

Vodárenský poklop šoupátkový

Samonivelační poklop šoupátkový
Zabezpečení proti krádeži
Tlumící vložka z EPDM
piktogram-standard piktogram-tlumeni piktogram-zabezpeceni

Vodárenský poklop přípojkový

Samonivelační poklop přípojkový
Zabezpečení proti krádeži
Tlumící vložka z EPDM
piktogram-standard piktogram-tlumeni piktogram-zabezpeceni

Vodárenský poklop hydrantový

Samonivelační poklop hydrantový
Zabezpečení proti krádeži
Tlumící vložka z EPDM
piktogram-standard piktogram-tlumeni piktogram-zabezpeceni