KASI / PRODUKTY / Šachtové kanalizační poklopy

Šachtové kanalizační poklopy

Nabízíme Vám moderní a spolehlivé šachtové kanalizační poklopy dle ČSN EN124 se vstupním průměrem 600 mm. Kanalizační poklopy jsou určeny pro zakrytí vstupních šachet kanalizací, jímek, odlučovačů, samovsakovacích a retenčních systémů.

 

Vyzkoušejte náš KONFIGURÁTOR POKLOPŮ - nakonfigurujte si takový poklop, jaký potřebujete!

 

Poklopy třídy A15 / A50

Šachtové kanalizační poklopy třídy A15 a A50 dle stavebních předpisů ČSN EN124 se používají pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v zatravněných, polních a provozních plochách, které mohou být zatěžovány výhradně chodci a cyklisty.

Dosedací plochy rámu a víka šachtového poklopu jsou litinové.

Poklopy třídy B125

Šachtové kanalizační poklopy třídy B125 dle stavebních předpisů ČSN EN124 se používají pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v chodnících, pěších zónách, kde může dojít k občasnému najetí automobilu a parkovištích pro osobní automobily.

Poklopy třídy C250

Šachtové kanalizační poklopy třídy C250 jsou určeny pro aplikace na krajnicích zasahujících do komunikací maximálně 0,5m.

Poklopy třídy D400

Šachtové kanalizační poklopy třídy D400 jsou určeny pro vozovky pozemních komunikací a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.

Poklopy třídy E600 / F900

Šachtové kanalizační poklopy třídy E600 a F900 jsou určeny pro aplikace vystavené vysokému zatížení kol, např. zařízení v docích, provozní letištní plochy, apod.

Šachtové poklopy pro odlučovače

Šachtové poklopy pro odlučovače ropných látek mají speciální úpravu na dosedací ploše mezi rámem a víkem.
Šachtové poklopy jsou značeny nápisem na rámu „SEPARATOR – ABSCHEIDER“.
Na rámu šachtového poklopu může být též uveden název výrobce odlučovače.

Vodo- a Plynotěsné šachtové poklopy

Vodotěsné šachtové poklopy pro tlak 50 kPa (0,5 bar), plynotěsné pro běžný provoz kanalizace.
Zamezí vstupu povrchových vod do kanalizace nebo výstupu splaškových vod z kanalizace a zamezí úniku nepříjemného zápachu. Těsnost šachtového poklopu zajišťuje těsnění z PUR stlačované mezi víko a rám nerezovými šrouby.