KASI / PRODUKTY / Šachtová stupadla

Šachtová stupadla

Šachtová stupadla jsou určena pro přímé zabudování, montáž pomocí hmoždinek či dodatečnou montáž do betonových prvků (není-li u popisu stupadla uvedeno jinak). Šachtová stupadla jsou dodávána ve třech provedeních  jader - s ocelovým jádrem šachtového stupadla, nerezovým či hliníkovým.

Rozměry udávané u šachtových stupadel jsou dle ČSN EN 13101. Jejich popis naleznete v technickém listu "Rozměry stupadel" v sekci Ke stažení.

Typ SA**

Ve verzi „D“ je stupadlo tvarově a rozměrově shodné se stupadlem dle DIN 19555-A, v Čechách odpovídá výrobkům STA.
Ve verzi „R“ je stupadlo tvarově a rozměrově shodné s výrobky používanými v Rakousku.
Ve verzi „K“ stupadlo odpovídá výrobkům používaným v Čechách s označením STB.

Typ SB**

Ve verzi „D“ stupadlo tvarově a rozměrově odpovídá normě DIN 19555-B.

Typ SC**

Vychází tvarově z formy „B“. Stupadlo je však upravené tak, aby umožňovalo nabídnout i zkrácenou verzi „K“.

Tato verze je cenově nejvýhodnější ze všech nabízených jednořadých stupadel.

Typ SD**

Stupadla slouží pro vytvoření dvouřadého stupadlového žebříku, základní parametry stupadla jsou přejaty z německé normy DIN 1212 E (dvouřadá stupadla vyráběná ze šedé litiny).

Hmoždinky

Hmoždinky slouží k jednoduchému zabudování šachtových stupadel do prefabrikovaných dílů.

Kapsová stupadla

Kapsová stupadla jsou vyráběna dle EN 13101 „Stupadla pro podzemní a vstupní šachty“
Protiskluzové výstupky v nášlapné ploše vytvářejí bezpečnější nášlap, jejich rozmístění optimalizuje odtok vody z této plochy.
Plocha madla je opatřena protiskluznými výstupky pro bezpečnější úchop.

Litinová stupadla

Litinová stupadla slouží pro vytvoření dvouřadého stupadlového žebříku, odpovídají svými parametry normě DIN 1212 (dvouřadá stupadla vyráběná ze šedé litiny).