KASI / KONTAKT

KONTAKT

ŻELIWO Karczewski -  Kossoń Sp. j.

 

25-551 Kielce, ul. Warszawska 214/11

 

dz. hand. tel/fax +48 41 249 53 10

 

 

Sprzedaż i logistyka:

 

GSM +48 668322207

 

 

Sprzedaż i doradztwo techniczne:

 GSM:  +48 795408013,  +48 606281030, +48 668408211