FINIŠER S POKLOPEM

Produkt na výměnu

1. Odkrytí šachty

 • První krok před pokládkou vrchní vrstvy je odkrytí šachty
 • Vybourá se okolí šachty stejně jako u výměny poklopu

2. Výpočet skladby

 • Vždy lepší menší počet vyrovnávacích prstenců
 • Počítat na každý spoj 10–20 mm vysokopevnostního materiálu

3. Osazení prstenců

 • Betonové prstence navlhčete
 • Spojná plocha musí být podepřena celá

4. Zálivková hmota

 • Vždy s vysokou pevností a odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám
 • Pokud použiji bednění, lze zálivkou spojit i prstence

5. Penetrace

 • Komplet celou plochu pod asfalt
 • Rychlejší je použít rozprašovač

6. Odstranění provizoria

 • Provizorní poklop se očistí a připraví k další mu použití
 • Kontrola čistoty otvoru

7. Osazení bednění

 • Bednění se uchytí do nosiče
 • Do připraveného otvoru se umístí bednění na nosiči, který zajistí správnou výšku a směrovost

8. Základní asfaltová vrstva

 • Nutný teplý asfaltobeton
 • Čistit povrch bednění

9. Zhutnit

 • Velmi dobře utáhnout podklad, tak aby se otvor nebortil
 • Postupovat velmi opatrně

10. Odstranit bednění a nosič

 • Kontrola pevnosti povrchu v okolí bednění
 • Odstraní se bednění i s nosičem

11. Instalace poklopu

 • Poklop musí být ošetřen proti přilnavosti asfaltu minerálním olejem
 • Do utaženého otvoru se vloží poklop, tak aby byl 10 mm pod budoucí niveletou vozovky

12. Pokládka vrchní vrstvy

 • Finišer přejede přes poklop a položí obrusnou vrstvou
 • Poklop zůstává na svém místě

13. Hutnění

 • Pojezdná vrstva se válci zhutní
 • Poklop zůstává minimálně pod vrstvou asfaltu

14. Odkrytí poklopu

 • Poté se poklop odkryje
 • Odstraní se nečistoty z povrchu kompletu

15. Vytažení

 • Jen lehce se poklop vytáhne a podsype asfaltobetonem
 • Nesmí se použít již použitý a hutnění asfaltobeton

16. Zatlačit rám

 • Samonivelační rám je nutné do teplé balené zatlačit
 • Provede to poslední válec a to pouze vibracemi

Výsledná práce

 • Provést kontrolu roviny, odstranit zbytky nečistot
 • Ideální rovina ale znečistěný poklop