KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

OTHERS

OPTIMÁLNÍ PEVNOST, POTŘEBNÁ STABILITA, JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Šachtové poklopy se světlým rozměrem 600 mm nabízíme v pantovém i nepantovém provedení. Jsou vhodné pro komunikace tříd zatížení od A15 po F900. Nabídka poklopů zohledňuje místo instalace i dopravní zatížení. Klade důraz na stabilitu, bezpečnost a bezhlučnost provozu a potřeby kontrol a inspekcí. Poklopy vyrábíme z litiny a v kombinaci litina s betonem.

CURB INLET

GRATING FOR MOUNTAIN GULLIES

MOTORWAY GRATE

Scroll to top