KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

MANHOLE COVERS DN 600
E600

COVERING OF MANHOLES IN ROADS AND AREAS WITH EXTREME LOADS 

DN 600 circular sewer manhole covers of E600 class for roads and areas with extreme loads. 

Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.26
Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.38