KASI.CZ

Největší český výrobce kanalizační litiny

BOTTOM PARTS OF STREET GULLIES

BASIC STREET GULLY ELEMENT

The bottom part DN450 has a top shift lock. With outlet for DN150, with or without reducer, for DN200, with or without reducer and without outlet as a sludge bed. Respects the ČSN EN 1917 standard.

Advantages:

  • Waste pond
  • Street gully outlet
  • Street gully base
  • Strength 40 MPa
  • exposure class xF4
Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.38
Snímek obrazovky 2021-06-17 v 13.54.26

BU41APr Dno s výtokem DN150 PP Pragma ID v. 330mm

Kód: BU41APr

Popis:  díl uliční vpusti 1A, spodní díl s vývodem DN150, přechodka na PP PRAGMA ID, výška 330mm, dle ČSN EN 1917, pevnost betonu 40 MPa, chemická odolnost XF4

TBV-Q 450/330/1aPP

BU41DPr Dno s výtokem DN200 PP Pragma ID v. 380mm

Kód: BU41DPr

Popis:  díl uliční vpusti 1D, spodní díl s vývodem DN200, přechodka na PP PRAGMA ID, výška 380mm, dle ČSN EN 1917, pevnost betonu 40 MPa, chemická odolnost XF4

TBV-Q 450/330/1dPP