KASI / PRODUKTY / Vyrovnávací prstence / Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha

Počet položek na stránce:

Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha

Vyrovnávací prstenec BAR-P 625 x výška:

Používá se pro osazení na šachty s tloušťkou stěny do 90 mm a 100 mm, kde je požadováno zamezení posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí.
Tam, kde jsou použity tyto vyrovnávací prstence v kombinaci s poklopy třídy D400, je možné použít poklopy KASI s rámy LDR či LD81 speciálně osazené na vnější straně dosedací plochy.


Vyrovnávací prstenec BAR-P04

Dle DIN 4034
Stavební výška 40 mm
piktogram-standard piktogram-din

Vyrovnávací prstenec BAR-P06

Dle DIN 4034
Stavební výška 60 mm
piktogram-standard piktogram-din

Vyrovnávací prstenec BAR-P08

Dle DIN 4034
Stavební výška 80 mm
piktogram-standard piktogram-din

Vyrovnávací prstenec BAR-P10

Dle DIN 4034
Stavební výška 100 mm
piktogram-standard piktogram-din

Vyrovnávací prstenec BAR-P12

Dle DIN 4034
Stavební výška 120 mm
piktogram-standard piktogram-din

Vyrovnávací prstenec BAR-PZS

Dle DIN 4034
Šikmý - Stavební výška 60/100mm
piktogram-standard piktogram-din