KASI / PRODUKTY / Uliční vpusti / Betonové prvky

Počet položek na stránce:

Betonové prvky

Prohlédněte si naší nabídku betonových prvků uličních vpustí – vyrábíme skruže, průtočná dna, spodní a přípojné díly, prstence a další betonové prvky.


Horní skruž BU5D

Pro mříže 50/50 cm
Stavební výšky 57 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Prstenec BUP10B

Pod mříže 30/50 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Přechdový díl BUK11A

Pod mříže 30/50 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Prstenec BUP10A

Vyrovnávací pro mříže 50/50 cm
Stavební výšky 6 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard