KASI / PRODUKTY / Uliční vpusti / Betonové prvky

Počet položek na stránce:

Betonové prvky

Prohlédněte si naší nabídku betonových prvků uličních vpustí – vyrábíme skruže, průtočná dna, spodní a přípojné díly, prstence a další betonové prvky.


Spodní díl BU1D

Pro sestavy vpustí bez odkaliště
Napojení betonové trubky DN200
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Spodní díl BU1DP

Pro sestavy vpustí bez odkaliště
Napojení trubky z PVC DN200
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Spodní díl BU41A

Pro sestavy vpustí bez odkaliště
Napojení betonové trubky DN150
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Spodní díl BU41AP

Pro sestavy vpustí bez odkaliště
Napojení trubky z PVC DN150
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Střední skruž BU46B

Stavební výšky 20 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Střední skruž BU46A

Stavební výšky 30 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Střední skruž BU6D

Stavební výšky 57 cm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard

Spodní díl BU42A

Pro sestavy vpustí s odkalištěm
Dle ČSN EN 1917
piktogram-standard