Počet položek na stránce:

Neptun s manipulátorem

Neptun

Výrobní zařízení NEPTUN je určené pro výrobu prvků uličních vpustí a  betonování rámů kanalizačních mříží, popřípadě prvků o max. vnějším  průměru 630 mm a stavební výškou 597 mm. Pracuje se zavlhlými betony  zpracovávanými vibrolisovanou metodou. Zařízení je koncipováno jako  stavebnicové s výrobními možnostmi dle specifikace odběratele. Vyrobené  výrobky jsou odformovány přímo ve stroji a jsou spolu se spodním kruhem z  pracovního prostoru odvezeny buď pomocí ručního jeřábku, nebo  automatického manipulátoru. Po uložení hotového výrobku na speciální  paletu je celá paleta posunuta na další pozici tak, aby mohlo dojít k  odložení dalšího výrobku. Palety jsou dimenzovány na 4 výrobky. Další  manipulaci s paletou lze provádět ručně, nebo automaticky s uzavřeným  oběhem palet. Odformování výrobků a jejich balení je prováděno manuální  obsluhou s pomocí manipulátoru a manipulačních závěsů. Další manipulaci  na skládku provádí manipulační vysokozdvižný vozík nebo řetězový  dopravník.