KASI / PRODUKTY / Strojírenská výroba / Technologie na výrobu betonových šachet a trub

Počet položek na stránce:

Technologie na výrobu betonových šachet a trub

Merkur

Výrobní zařízení MERKUR je určené pro výrobu spodních dílů šachet, šachetních skruží, konusů a betonových trubek o max. průměru DN1000. Pracuje se zavlhlými betony zpracovávanými vibrolisovanou metodou. Zařízení je koncipováno jako stavebnicové s výrobními možnostmi dle specifikace odběratele. Vyjímání výrobků ze stroje a jejich odformování lze provádět pomocí jeřábu, kombinací manipulátoru a nízkozdvižného akumulátorového vozíku nebo manipulátoru a drah s uzavřeným oběhem spodních kruhů. Další manipulaci na skládku manipulační vysokozdvižný vozík.

Pluto

Výrobní zařízení PLUTO je určené pro výrobu vyrovnávacích prstenců, betonování rámů kanalizačních poklopů, mříží či k výrobě částečného sortimentu uličních vpustí o max. vnějším průměru 865 mm a stavební výškou 325 mm. Pracuje se zavlhlými betony zpracovávanými vibrolisovanou metodou. Zařízení je koncipováno jako stavebnicové s výrobními možnostmi dle specifikace odběratele. Vyrobené výrobky jsou odformovány přímo ve stroji a jsou spolu se spodním kruhem vysunuty z pracovního prostoru na manipulační stůl. Další manipulaci lze provádět ručně, pomocí jeřábku, nebo automatickým manipulátorem. Odformování výrobků a jejich balení je prováděno manuální obsluhou s pomocí 2 jeřábků a manipulačních závěsů. Další manipulaci na skládku provádí manipulační vysokozdvižný vozík.

Neptun

Výrobní zařízení NEPTUN je určené pro výrobu prvků uličních vpustí a betonování rámů kanalizačních mříží, popřípadě prvků o max. vnějším průměru 630 mm a stavební výškou 597 mm. Pracuje se zavlhlými betony zpracovávanými vibrolisovanou metodou. Zařízení je koncipováno jako stavebnicové s výrobními možnostmi dle specifikace odběratele. Vyrobené výrobky jsou odformovány přímo ve stroji a jsou spolu se spodním kruhem z pracovního prostoru odvezeny buď pomocí ručního jeřábku, nebo automatického manipulátoru. Po uložení hotového výrobku na speciální paletu je celá paleta posunuta na další pozici tak, aby mohlo dojít k odložení dalšího výrobku. Palety jsou dimenzovány na 4 výrobky. Další manipulaci s paletou lze provádět ručně, nebo automaticky s uzavřeným oběhem palet. Odformování výrobků a jejich balení je prováděno manuální obsluhou s pomocí manipulátoru a manipulačních závěsů. Další manipulaci na skládku provádí manipulační vysokozdvižný vozík nebo řetězový dopravník.