KASI / PRODUKTY / Poklopy / Vodo- a Plynotěsné šachtové kanalizační poklopy

Počet položek na stránce:

Vodo- a Plynotěsné šachtové kanalizační poklopy

  • Vodotěsné pro tlak 50 kPa (0,5 bar)
  • Plynotěsné pro běžný provoz kanalizace
  • Použití tam, kde je potřeba zamezit vstupu povrchových vod do kanalizace nebo výstupu splaškových vod z kanalizace
  • Zamezení úniku nepříjemného zápachu z kanalizace
  • Těsnost šachtového poklopu zajišťuje těsnění z PURodolné proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám, které je stlačováno mezi víko a rám nerezovými šrouby

Šachtový poklop KDBV12BN

Dle EN124
Beton-Litina / Beton-Litina
Vodo- a plynotěsný
piktogram-standard piktogram-tlumeni

Šachtový poklop KDBV05BN

Dle EN124
Beton-Litina / Litina
Vodo- a plynotěsný
piktogram-standard piktogram-tlumeni

Šachtový poklop KDLV12BN

Dle EN124
Litina / Beton-Litina
Vodo- a plynotěsný
piktogram-standard piktogram-tlumeni

Šachtový poklop KDLV05BN

Dle EN124
Litina / Litina
Vodo- a plynotěsný
piktogram-standard piktogram-tlumeni