KASI / PRODUKTY / Poklopy / Šachtové poklopy pro odlučovače

Počet položek na stránce:

Šachtové poklopy pro odlučovače

  • Šachtové poklopy pro odlučovače ropných látek mají speciální úpravu na dosedací ploše mezi rámem a víkem.
  • Šachtové poklopy jsou značeny nápisem na rámu „SEPARATOR – ABSCHEIDER“.
  • Na rámu šachtového poklopu může být též uveden název výrobce odlučovače.

Šachtový poklop KSB01

Dle EN124
Beton-Litina / Beton-Litina
Pro odlučovač
piktogram-din

Šachtový poklop KSB03

Dle EN124
Beton-Litina / Litina
Pro odlučovač
piktogram-din

Šachtový poklop KSD12

Dle EN124
Beton-Litina / Beton-Litina
Pro odlučovač
piktogram-tlumeni piktogram-din

Šachtový poklop KSD05

Dle EN124
Beton-Litina / Litina
Pro odlučovač
piktogram-tlumeni

Šachtový poklop KSDS2

Dle EN124
Beton-Litina / Beton-Litina
Pro odlučovač, šroubový uzávěr
piktogram-tlumeni piktogram-din

Šachtový poklop KSDS5

Dle EN124
Beton-Litina / Litina
Pro odlučovač, šroubový uzávěr
piktogram-tlumeni piktogram-din